0

Giá liên hệ với Vân Anh: 0982085136

Description

Bất động minh vương bọc bạc 1993
Đại thế chí bồ tát đỏ bọc bạc 1990

Người sinh năm Dậu – Phật Bản Mệnh Phù Hộ “Bất Động Minh Vương” – Trong 12 con giáp trong năm đều có những vị phật bản mệnh riêng, giúp bảo vệ, hộ mệnh, đem lại bình an, sức khoẻ, may mắn và thành công. – Bất Động Minh Vương cùng với Quan Thế Âm Bồ tát, Địa Tạng Bồ tát là ba vị phật lớn thường gặp nhất ở Tây Tạng. Những người sinh năm Dậu coi Bất Động Minh Vương là Phật bản mệnh sẽ có được sự bảo vệ của ngài, một đời được thuận lợi, bình an như ý.

Người sinh năm Ngọ – Phật Bản Mệnh Phù Hộ “Đại Thế Chí Bồ Tát” – Trong 12 con giáp trong năm đều có những vị phật bản mệnh riêng, giúp bảo vệ, hộ mệnh, đem lại bình an, sức khoẻ, may mắn và thành công. – Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, có thể phù hộ cho những người sinh năm Ngọ tích luỹ được tiền bạc, thuận lợi bình an, dưới ánh sáng chiếu rọi của ngài sẽ có được sức mạnh vô thượng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phật bản mệnh 12 con giáp gọi ngay Ms. Vân Anh 0982085136”

Your email address will not be published. Required fields are marked *